Главная
.
2012թ.  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1.1.«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» կուսակցությունը` հապավումը ՄՀԿ, քաղաքական և հասարակական նպատակներ հետապնդող, ՀՀ Սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում գործող քաղաքացիների կամավոր քաղաքական կազմակերպություն է (կուսակցություն), որը հանդես է գալիս որպես ազգային-հայրենասիրական, կենտրոնաձիգ, հզոր և կայուն պետականության կողմնակից, երրորդ ուժ: 1.2. ՄՀԿ արտահայտում է հայ ժողովրդի հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-իրավական շահերը: Նրա հիմնական արժեքներն ...
 «ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» ԿՈւՍԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2012 Հաստատված է ՄՀԿ VI արտահերթ համագումարում` 25 մարտի 2012թ. ՄՀԿ նպատակը Հայաստանում ճշմարիտ սոցիալ-իրավական, ժողովրդավարական պետության և քաղաքացիական հասարակության ստեղծումն է« որտեղ կգործի իրավունքի գերակայությունը« բոլորը հավասար կլինեն օրենքի առջև« և որտեղ կպաշտպանվեն մարդու իրավունքները: «Միավորված հայեր» կուսակցությանª որպես ազգային-հայրենասիրական« կենտրոնաձիգ« հզոր և կայուն պետականության ...
Уважаемые соотечественники - в Армении и вне ее пределов! На современном этапе укрепления независимого Армянского государства и сплочения вокруг него рассеянного по миру армянства особенно важны сегодняшняя оценка исторического прошлого нашей нации, ее богатого культурного наследия и выдвижение новых идей, объединяющих нацию. В условиях армянского национального согласия и единения по-новому трактуются традиционные армянские символы -    Первопрестольный Святой ...