Рецензия на книгу Р. О. Авакяна “Памятники армянского права (I–XVI вв.)”

Այս գրառումը առկա է միայն կայքի հետևյալ տարբերակներում՝Ռուսերեն