05/10/2015

Երևանի «ՄԱՆՑ» համալսարանը իրականացնում է գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայում

Ասպիրանտուրայում ուսուցումը իրականացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության թիվ 817-Ա/Ք, 04,09,2012թ: հրամանի, ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համաձայն և Երևանի "Մանց" համալսարանի Ասպիրանտուրայի կանոնադրությամբ.Երևանի "Մանց" համալսարանի Ասպիրանտուրայի իրավաբանական գիտությունների և աստիճանաշնորհման բնագավառը՝ ...