Ընդունելություն օտար լեզուների և թարգմանչական գործի ֆակուլտետ

Օտար լեզուներ

ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՑ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ: ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. բակալավր. 4 տարի, մեկ տարվա ուսման վարձը պայմանագրային` մինչև 200.000 դրամ.

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՀՈՒԼԻՍ, ՕԳՈՍՏՈՍ- ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ԳՐԱՎՈՐ, ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ` ԲԱՆԱՎՈՐ ԵՎ ԳՐԱՎՈՐ: