Ընդունելություն տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՑ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ (ֆինանսներ և ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն ու կառավարում մասնագիտություններով): ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. բակալավր. 4 տարի, մեկ տրվա ուսման վարձը պայմանագրային` մինչև 200.000 դրամ, մագիստրոս (միայն տնտեսագիտական ֆակուլտետ) 2 տարի, հեռակա ուսուցման համար 2,5 տարի, 1 տարվա ուսման վարձը պայմանագրային` մինչև 200.000 դրամ: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՀՈՒԼԻՍ, ՕԳՈՍՏՈՍ, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ (միայն հեռակա ուսուցման համար): ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. բակալավր. հայոց լեզու և գրականություն`գրավոր, մաթեմատիկա` գրավոր, օտար լեզու` գրավոր, մագիստրոս. առկա և հեռակա ուսուցում` հարցազրույց: