Ընդունելություն նախապատրաստական բաժանմունք

Նախապատրաստական բաժանմունք

(ԶՐՈՅԱԿԱՆ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ 11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԿԱՄ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ Է` ՄԻՆՉԵՎ 50.000 ԴՐԱՄ: ԵՐԵՎԱՆԻ <<ՄԱՆՑ>> ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԵՎՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՈՒՂԵԳՐԵՐՈՎ` ՄԻՆՉԵՎ 25.000 ԴՐԱՄ, ՈՐՈՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԶՈՀՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ Է:

  • Նախապատրաստական (զրոյական) բաժանմունքի ավարտական քննություններից դրական գնահատական ստացող սովորողներնառանց ընդունելության քննությունների ընդունվում են Երևանի <<ՄԱՆՑ >> համալսարանի առաջին կուրս` հեռակա:
  • Բաժանմունքի ավարտական քննություններից գերազանց գնահատականներ ստացած շրջանավարտները Երևանի <<ՄԱՆՑ>> համալսարանի առաջին կուրսում ազատվում են հայոց լեզվի և հայոց պատմության, ռուսաց լեզվի և օտար լեզվի քննություններիցու ստուգարքներից: