Երևանի «ՄԱՆՑ» համալսարանը իրականացնում է գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայում

Ասպիրանտուրայում ուսուցումը իրականացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության թիվ 817-Ա/Ք, 04,09,2012թ: հրամանի, ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համաձայն և Երևանի "Մանց" համալսարանի Ասպիրանտուրայի կանոնադրությամբ.Երևանի "Մանց" համալսարանի Ասպիրանտուրայի իրավաբանական գիտությունների և աստիճանաշնորհման բնագավառը՝ ...

Ընդունելություն նախապատրաստական բաժանմունք

Նախապատրաստական բաժանմունք

(ԶՐՈՅԱԿԱՆ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ 11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԿԱՄ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ Է` ՄԻՆՉԵՎ 50.000 ԴՐԱՄ: ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԵՎՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՈՒՂԵԳՐԵՐՈՎ` ՄԻՆՉԵՎ 25.000 ԴՐԱՄ, ՈՐՈՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԶՈՀՎԵԼ ...

Ընդունելություն օտար լեզուների և թարգմանչական գործի ֆակուլտետ

Օտար լեզուներ

ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՑ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ: ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. բակալավր. 4 տարի, մեկ տարվա ուսման վարձը պայմանագրային` մինչև 200.000 դրամ.ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՀՈՒԼԻՍ, ՕԳՈՍՏՈՍ- ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ԳՐԱՎՈՐ, ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ` ԲԱՆԱՎՈՐ ԵՎ ԳՐԱՎՈՐ: ...

Ընդունելություն տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՑ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ (ֆինանսներ և ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն ու կառավարում մասնագիտություններով): ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. բակալավր. 4 տարի, մեկ տրվա ուսման վարձը պայմանագրային` մինչև 200.000 դրամ, մագիստրոս (միայն տնտեսագիտական ֆակուլտետ) 2 տարի, հեռակա ուսուցման համար 2,5 տարի, 1 տար ...

Ընդունելություն իրավաբանական ֆակուլտետ

Իրավաբանական ֆակուլտետ

ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐՈՎ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ (միջազգային պայմանագրերի իրավունք, դիվանագիտական ևհյուպատոսական իրավունք, մարդու իրավունքներ, միջազգային-իրավական համագործակցության, միջազգային կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակ, միջազգային բնապահպանական իրավունք, տարածք ...